Domov / GYMIFY

Pokiaľ je pre Vás lepšie čitateľné grafické zobrazenie, môžete si vyfiltrovať návštevnosť Vašich klientov spolu s predajnosťou jednotlivých vzorov permanentiek vo forme grafov v sekcii Grafy a prehľady. Podľa predplateného balíčku služieb sú majiteľovi fitness centra zobrazené informácie o:

 • Návštevnosti klientov v jednotlivé dni v zvolenom období
 • Všeobecné štatistiky vzhľadom k registrovaným klientom
 • Rozloženie návštevnosti klientov v jednotlivé dni a podľa pohlaví

Všetky informácie sú viazané k zvolenému obdobiu

Vzorové zobrazenie návštevnosti vo vlastnom zvolenom období

Pokiaľ v ľavom menu nevidíte sekciu Štatistiky, resp. Grafy a Prehľady, pravdepodobne nemáte aktivované príslušný balíček služieb, v ktorom dané informácie poskytujeme.

Rýchly TIP!

V sekcii Permanentky zase môžete nájsť predajnosť jednotlivých vzorov, celkové finančné štatistiky alebo obľúbenosť jednotlivých typov permanentiek.

Prehľad predajov jednotlivých typov permanentiek

Pokiaľ využívate Rezervačný systém GYMIFY, môžu Vám príjsť vhod štatistiky prítomnosti Vašich klientov na jedotlivých udalostiach. Tieto štatistiky môžete zobraziť globálne, pre všetkých klientov v sekcii Štatistiky -> Grafy a prehľady -> Udalosti. Zároveň máte dostupné štatistiky k jednotlivým klientom, u ktorých si môžete v zvolenom období vyfiltrovať prítomnosť na prihlásených udalostiach a celkové zisky za toto obdobie.

Štatistiky prítomnosti klienta v rezervačnom systéme

Tieto štatistiky máte možnosť zobraziť v klientovom profile v sekcii Štatistiky - Udalosti.

Ak Vás rovnako zaujímajú aj predaje u jednotlivých klientov, môžete si tieto štatistiky zobraziť rovnako v zvolenom období v sekcii Predaje v profile zvoleného klienta.

Pri používaní predajov produktov a služieb spolu so skladovým hospodárstvom sa môže pri väčšom predaji produktov hodiť skener čiarových kódov pre rýchlejší predaj produktov. Tieto produkty stačí v akomkoľvek okne pre predaj (anonymný predaj, predaj klientovi, odčítanie z kreditu permanentky...) načítať pomocou ručného skeneru čiarových kódov.

Pozor! Systém GYMIFY dokáže rozpoznať iba ručné skenery čiarových kódov s funkciou emulácie klávesnice. Takéto skenery po načítaní čiarového kódu predajú informáciu o načítaní kódu formou vstupu na klávesnici. Automatické skenery s vlastným programom s GYMIFY fungovať nebudú.

Rýchly TIP!

Pre uloženie čiarového kódu k vytváranému alebo už vytvorenému produktu načítajte pomocou ručného skeneru čiarové kód po kliknutí do textového poľa Identifikácia (čiarový kód). Aktualizované informácie nezabudnite uložiť.

Ůprave existujúceho produktu s detailom na nastavenie čiarového kódu

Zároveň, pokiaľ ste tak ešte neurobili, prejdite na stránku Administrácia -> Nastavenia -> Fitness centrum a v sekcii Skladové hospodárstvo povoľte nastavenie "Povoliť rýchle čítanie čiarových kódov".

Nastavenia pre povolenie rýchleho čítania čiarovýých kódov

Po správnom nastavení môžete čítanie čiarových kódov overiť kliknutím na tlačidlo anonymného predaja, kde by ste v strede okna mali vidieť načítajúce sa okno s textom "Čaká sa na prečítanie čiarového kódu".

Načítanie čiarového kódu produktu pri predaji

Pokiaľ Vám nezobrazuje načítanie ako na obrázku vyššie, skúste do tohoto poľa opätovne kliknúť. Pravdepodobne ste medzičasom klikli na iné miesto a systém GYMIFY už nevie, že má začať rozpoznávať načítavanie čiarových kódov.

Rýchly TIP!

Pokiaľ je pre Vás lepšie čitateľné grafické zobrazenie, môžete si vyfiltrovať návštevnosť Vašich klientov spolu s predajnosťou jednotlivých vzorov permanentiek vo forme grafov v sekcii Grafy a prehľady. Podľa predplateného balíčku služieb sú majiteľovi fitness centra zobrazené informácie o:

 • Návštevnosti klientov v jednotlivé dni v zvolenom období
 • Všeobecné štatistiky vzhľadom k registrovaným klientom
 • Rozloženie návštevnosti klientov v jednotlivé dni a podľa pohlaví

Všetky informácie sú viazané k zvolenému obdobiu

Vzorové zobrazenie návštevnosti vo vlastnom zvolenom období

Pokiaľ v ľavom menu nevidíte sekciu Štatistiky, resp. Grafy a Prehľady, pravdepodobne nemáte aktivované príslušný balíček služieb, v ktorom dané informácie poskytujeme.

Rýchly TIP!

V sekcii Permanentky zase môžete nájsť predajnosť jednotlivých vzorov, celkové finančné štatistiky alebo obľúbenosť jednotlivých typov permanentiek.

Prehľad predajov jednotlivých typov permanentiek

Pokiaľ využívate Rezervačný systém GYMIFY, môžu Vám príjsť vhod štatistiky prítomnosti Vašich klientov na jedotlivých udalostiach. Tieto štatistiky môžete zobraziť globálne, pre všetkých klientov v sekcii Štatistiky -> Grafy a prehľady -> Udalosti. Zároveň máte dostupné štatistiky k jednotlivým klientom, u ktorých si môžete v zvolenom období vyfiltrovať prítomnosť na prihlásených udalostiach a celkové zisky za toto obdobie.

Štatistiky prítomnosti klienta v rezervačnom systéme

Tieto štatistiky máte možnosť zobraziť v klientovom profile v sekcii Štatistiky - Udalosti.

Ak Vás rovnako zaujímajú aj predaje u jednotlivých klientov, môžete si tieto štatistiky zobraziť rovnako v zvolenom období v sekcii Predaje v profile zvoleného klienta.

Všetky predaje evidované v rámci GYMIFY sú evidované a dostupné v seckii Predaje. Jednotlivé predaje sú ďalej rozdelené na produkty/služby a permanentky, ktoré majú v systéme samostatné miesto. Na tomto mieste môžete nájsť 3 rôzne kategórie:

Prehľad jednotlivých predajov

V kategórii Objednávky môžete nájsť vytvorené objednávky, ktoré sa môžu skladať z viacerých predaných produktov. Tie sú potom blišžie rozdelené v kategórii Produkty v ktorej sú bližšie definované jednotlivé predaje. Všetky predané permanentky sú taktiež definované v samostatnej kategórií nakoľko aj ich predaj je oddelený od predaja produktov a služieb.

Evidencia predajov produktov

Pri filtrovaní v sekcii Produkty a Permanentky je v pravom-hornom rohu možné exportovať tieto dáta do formátu .xlsx (Excel) pre ďalšie spracovanie. Zároveň je pri Produktoch možné v hornom filtri vybrať konkrétne zvolené produkty, ktorých predaje si chcete v zvolenom období zobraziť. Pre sumarizáciu, tieto dáta je možné filtrovať nasledovne:

 • Dátum od - do z predpripravených časových úsekov alebo podľa vlastných nastavení
 • Zamestnanec, ktorý daný predaj vykonal
 • Typ transakcie, ktorá bola na predaj použitá (štandardne hotovostnýý predaj alebo kreditná transakcia z klientského účtu)
 • Produkty, na ktoré chcete filter obmedziť (je možné iba v kategórii Produkty)

Pri každom predaji máte v prípade povolenia tlačenia dokladov dostupné tlačidlo Vytlačiť doklad, pri ktorom môžete zvoliť počet kópií a následne vytlačiť doklad.

Rýchly TIP!

Pokiaľ Vás zaujíma grafické zobrazenie dát v grafoch, prejdite si nasledujúce články.

Aplikáciu GYMIFY je okrem možnosti evidencie dochádzky klientov, rezervačného systému či sledovania štatistík možné využiť aj na propagáciu Vašej vlastnej značky a povedomia o Vašom gyme. Každý klient, ktorý má stiahnutú mobilnú aplikáciu GYMIFY uvidí Vami vytvorené propagácie na hlavnej ploche po prihlásení sa do aplikácie.

Novú propagáciu môžete vytvoriť v sekcii Marketing a komunikácia -> Propagácie v aplikácii GYMIFY.

Po prejdení do tejto sekcie máte možnosť vytvárať nové propagácie s

 • Názvom propagácie
 • Textom propagácie
 • URL adresou pre prechod na Váš web, eshop alebo soc. siete

Pri vytváraní propagácie s vlastným URL odkazom nezabudnite otestovať presmerovanie používateľov na správne miesto pomocou tlačidla Otestovať odkaz

Rýchly TIP!
Overenie správnosti presmerovania na vlastnú URL adresu

Všetky propragácie vedúce na Vami zvolenú URL adresu sú automaticky otvárané v novom okne predvoleného prehliadača používateľa aplikácie GYMIFY. Propagácie odporúčame využiť len ako komplementárny kanál pre informovanosť používateľov. Pre dôležité informácie alebo zmeny odporúčame využitie hromadného kontaktu klientov formou emailu alebo sms správ.

V rámci predplateného balíku služby GYMIFY môže byť majiteľovi umožnená hromadná komunikácia s registrovanými klientmi alebo zasielanie tzv. newslettera. Komunikácia je umožnená formou Emailu alebo SMS správ.

Pozor! Odosielanie SMS správ je v systéme dodatočne spoplatnené a aktuálnu cenu sa dozviete ešte pred osolaním SMS správ. Odosielanie hromadných emailov je v rámci ceny balíku zdarma.

Rýchly TIP!

Ako pri odosielaní SMS správ, tak pri hromadnom kontakte formou Emailovej komunikácie sú z dôvodu vyššej doručiteľnosti emailov používané servery GYMIFY a emailová adresa GYMIFY. Príjemca teda pri doručení SMS správy alebo Emailu dostane informácie o odosielateľovi ako o službe GYMIFY. V budúcnosti však plánujeme možnosť odpovede na Vami zvolenú emailovú adresu.

Vytvorenie novej hromadnej správy

Ak máte predplatený balíček služieb GYMIFY, ktorý poskytuje hromadnú komunikáciu, novú hromadné správu môžete vytvoriť v sekcii Marketing a komunikácia.

Vytvorenie novej hromadnej správy

V tomto rozhraní máte možnosť vytvoriť novú hromadnú správu a odoslať ju:

 • Formou Emailu (zdarma)
 • Formou SMS správy (dodatočne spoplatnené)
 • Formou Emailu aj SMS správy (dodatočne spoplatnené)

Zároveň je odoslanie možné obmedziť na Všetkých klientov, klientov s neaktívnou permanentkou, klientov prihlásených na konkrétnu udalosť v rezervačnom systéme alebo na klientov podľa vlastného výberu.

Pri odosielaní hromadnej správy formou emailu budú použité všetky pripravené polia a teda

 • Príjemcovia, ktorí budú označení ako skrytá kópia (a teda neuvidia ďalších príjemcov, ktorým bol daný email zaslaný)
 • Predmet
 • Text správy
 • Prílohy

Pri odosielaní správy formou SMS správy sú však v správe vykonané určité úpravy a navyše nie sú zasielané všetky pripravené polia. Pri odosielaní SMS správy sa odosiela nasledovné:

 • Ako odosielateľ SMS správy bude označená služba GYMIFY
 • Ako text správy bude systémom automaticky sformátovaný Text správy tak, aby neobsahoval diakritiku. "Takýto text správy" bude napr. automaticky transformovaný na "Takyto text spravy".
 • Ignorované bude pole Predmet podobne ako aj pole s prílohami.

Odosielanie hromadných správ klientom v rezervačnom systéme

Veľmi často môže nastať napr. situácia, kedy potrebujete hromadne kontaktovať iba klientov, ktorí sú prihlásení na konkrétnu udalosť. Týchto klientov môžete ľahko vyfiltrovať zobrazením konkrétnej udalosti v kalendári a kliknutím na tlačidlo "Odoslať hromadnú správu prihláseným"

Odoslanie hromadnej správy prihláseným klientom

Po kliknutí na túto voľbu Vám bude zobrazený obdobný náhľad, ako pri vytváraní newsletteru pre všetkých klientov. Príjemcami však budú len klienti, ktorí sa na danú udalosť prihlásili.

Email alebo SMS správa bude pochopiteľne odoslaná len klientom, ktorí majú vo svojom profile alebo v procese rezervácie zadanú emailovú adresu resp. tel. číslo. Platnosť emailovej adresy či reálnosť telefónneho čísla však zo strany GYMIFY nevieme zaručiť. Odporúčame preto primárne využitie dodatočne nespoplatnenej funkcie emailových správ.

Rýchly TIP!

Pokiaľ chcete využiť mobilnú aplikáciu GYMIFY pre Vašu propagáciu, prečítajte si ďalšie články nižšie.

Prepojenie Multisport v systéme GYMIFY prebieha v nastavení integrácie v rámci systému GYMIFY v sekcii Administrácia -> Integrácie. Nastavenie prebieha vložením príslušných kľúčov viď. Screen nižšie.

Pripojenie pomocou kľúčov služby Multisport

Aby sme vedeli po zaevidovaní vstupu na Multisport zaevidovať príslušnému klientovi vstup aj v GYMIFY, do našej databázy ukladáme ku klientovi informáciu o čísle jeho Multisport karty.

Tento úkon sa vykonáva jednorázovo a nie je dodatočne možné zobraziť číslo Multisport karty a navyše je podobne ako heslo skryté aj zo všetkých odpovedí v rámci komunikácie s GYMIFY API. V GYMIFY je možné opätovným načítaním a overením platnosti Multisport karty iba overiť, ku ktorému klientovi je daná Multisport karta priradená v systéme GYMIFY.

Nastavenie čísla karty Multisport

V GYMIFY je túto kartu možné z klientského profilu odstrániť alebo nastaviť novú.

Odstránenie karty Multisport z klientovho profilu v GYMIFY

GYMIFY dokáže identifikovať, či sa jedná o virtuálnu alebo fyzickú Multisport kartu a na základe toho identifikovať klienta v GYMIFY.

V GYMIFY nie je možné ručne zaevidovať vstup na Multisport bez načítania karty Multisport alebo virtuálneho identifikátora Multisport.

Klientovi je po priradení Multisport Karty v GYMIFY vytvorená fiktívna Multisport „permanentka“, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou evidovania vstupov GYMIFY.

Práca s Modulom Multisport

Po úspešnom pripojení je možné v ľavom menu spustiť modul Multisport viď. Screen nižšie. Po jeho spustení sú načítané informácie o pripojenom účte a príslušných službách

Zobrazenie modulu Multisport v aplikácii GYMIFY

Po úspešnej evidencii vstupu je zároveň vykonaná evidencia aj v rámci GYMIFY.

Testovanie platnosti Multisport Karty prebieha iba v systéme GYMIFY. Po kliknutí na tlačidlo „Otestovať platnosť karty“ sú zobrazené informácie priradenom klientovi v systéme GYMIFY.

Overenie pripojenia Multisport karty klientovi v GYMIFY

Po vybraní príslušnej služby a načítaní karty Multisport je v rámci GYMIFY používateľ oboznámený o evidencii vstupu

Úspešná evidencia vstupu klienta s Multisport kartou

V histórii vstupov je v tomto momente možné zobraziť z Multisport API informácie o posledných vstupoch aj o vstupoch, ktoré je možné zrušiť. Používateľ má možnosť v obmedzenom časovom intervale zrušiť daný vstup v Multisport.

História vstupov Multisport v protredí GYMIFY
Zrušenie vstupu Multisport v časovom limite

Po úspešnej evidencii v Multisport aj v GYMIFY sú používateľovi zobrazené informácie o danom vstupe spolu s Multisport identifikátorom vstupu.

Úspešná evidencia vstupu v hlavom prehľade GYMIFY

Pripojenie modulu Multisport do systému GYMIFY zjednodušuje prevádzkovateľovi športového centra evidenciu Multisport vstupov a zároveň sprehľadňuje správu už registrovaných klientov, ktorým môže jednoducho priradiť kartu Multisport.

V rámci služby GYMIFY máte možnosť komunikovať s prístupovými zámkami dverí a inými zariadeniami na vzdialenú komunikáciu protokolu TTLock. Pred inštaláciou zámku prosím skontrolujte, či je Vaše zariadenie kompatibilné s touto technológiou.

Pre začatie pripojenia prístupového zámku sa prihláste do svojej mobilnej aplikácie TTLock, v ktorej musíte mať Váš prístupový zámok synchronizovaný. Následne prejdite vo svojom používateľskom profile na GYMIFY v ľavom menu do sekcie Administrácia -> Integrácie -> Prístupové zámky dverí. Po kliknutí na tlačidlo Pridať prísupový zámok vyplňte Vaše nové meno zámku a sériu informácií Mac/Id, ktoré nájdete vo Vašej mobilnej aplikácii TTlock. Je dôležité, aby ste dodržali presný formát kódu so všetkými znakmi, ktoré sa v ňom nachádzajú! Ešte pred uložením sa však uistite, že ste v aplikácii TTLock pridali náš účet ako a Autorizovaného administrátora.

V nastaveniach Vášho novo-pripojeného zámku v aplikácii TTLock pridajte email gymifyandco@gmail.com ako Autorizovaného administrátora v ľavom menu, sekcii Nastavenia -> Autorizovaný administrátor, ktorému zároveň povoľte vzdialené odomknutie. Tento krok je nutný pre umožnenie komunikácie GYMIFY s Vašim zámkom.

Rýchly TIP!

Po úspešnom uložení bude zámok pripojený pre komunikáciu s GYMIFY. Pomocou GYMIFY tak môžete v ľavom menu jednoducho zámok odomknúť na diaľku

Odomknutie synchronizovaného zámku na diaľku

Prístup k uloženým zámkom je však možné automatizovať a povoliť tak prístup Vašim klientom na základe týchto kritérií:

 • Pri pridaní zámku do vzoru rezervácie alebo udalosti bude klientovi zaslaný autorizačný kľúč pri potvrdení rezervácie a prihlásený klienti ho má taktiež dostupný v aplikácii GYMIFY. Pri použití tejto funkcie je potrebné mať nainštalovanú dotykovú klávesnicu s podporou TTLock.
 • V nastaveniach fitness centra v sekcii Administrácia -> Nastavenia ->Fitness centrum -> Všeobecné môžete taktiež nastaviť synchronizáciu čipových kariet Vašich klientov pre umožnenie prístupu do Vašej prevádzky. Toto nastavenie je možné upraviť pre všetkých klientov alebo iba pre klientov s aktívnou permanentkou.
 • V nastaveniach predošlého bodu je taktiež možné povoliť odomknutie zámku pri úspešnom pípnutí. Znamená to, že pokiaľ klient vykoná pípnutie pomocou mobilnej aplikácie alebo na našom tablete, zámok bude pri úspešnom pípnutí automaticky odomknutý.

Prístupové zámky je do systému GYMIFY možné priraďovať a odstraňovať zo sekcie Integrácie popísanej vyššie. Všetky prístupové kódy a karty sa synchronizujú na pozadí, čo môže trvať aj niekoľko minút. Synchronizácia prístupových kódov v rezervačnom systéme prebieha v časom predstihu 24h a kódy sú aktivované podľa aktuálnych nastavení synchronizácie v sekcii Administrácia -> Nastavenia ->Fitness centrum -> Všeobecné.

Pri využití rezervačného systému GYMIFY je dostupná aj online platobná brána pre vykonávanie online platieb Vašich klientov. Informácie o platobnej bráne Stripe sú dostupné na adrese https://stripe.com. Platobná brána Stripe je jednou z najpoužívanejšieho celosvetového poskytovateľa online platieb a spĺňa najprísnejšie kritériá ochrany proti podvodným platbám.

Informácie o platobných kartách Vašich klientov z bezpečnostných dôvodov nikdy neposielame na servery GYMIFY. Platbu tak zabezpečuje výhradne služba Stripe.

Rýchly TIP!

Pripojením platobnej brány vzniká vzťah medzi majiteľom fitness centra a spoločnosťou Stripe. napojenie platobnej brány prebieha z prostredia GYMIFY v sekcii Administrácia -> Nastavenia -> Integrácie -> Platobná brána, kde môžete napojenie platobnej brány vykonať. Pre napojenie postupujte podľa inštrukcii spoločnosti Stripe a po úspešnom dokončení napojenia bude Váš účet dostupný v rozhraní GYMIFY.

Pokiaľ už máte účet v platobnej bráne Stripe, pre napojenie na GYMIFY môžete použiť už existujúci účet a zrýchliť tak napojenie.

Rýchly TIP!

Po úspešnom napojení je možné platobnú bránu použiť v rezervačnom systéme pri vytváraní Rezervácií alebo prihlasovaní sa na Udalosti. Pri vytváraní vzoru Udalosti alebo Rezervácie jednoducho zakliknite nastavenie Povoliť platbu kartou. Všetky finančné prostriedky sú na dohodnutú dobu držané spoločnosťou Stripe a v pravidelných intervaloch sú vyplácané na Vami preddefinovaný bankový účet.

Refundácie (vrátenie) platieb

Pri udalostiach alebo rezerváciách je v GYMIFY možné nastaviť politiky refundácií platieb. Po pripojení platobnej brány v sekcii Administrácia -> Nastavenia -> Integrácie -> Platobná brána máte dostupné nastavenie politík vrátenia finančných prostriedkov pri odhlásení za z udalosti alebo rezervácie. Štandardne je vrátených 100% finančných prostriedkov. Refundácie sú pri odhlásení sa z rezervácie alebo udalosti vykonávané automaticky, no všetky online platby máte dostupné aj v prostredí GYMIFY v sekcii Administrácia -> Online platby.

Pozor! Refundácie platieb sú vykonávané automaticky. Pokiaľ potrebujete vykonať ručnú alebo dodatočnú refundáciu, berte na to prosím ohľad!

Rýchly TIP!

Automatická fakturácia

V sekcii Administrácia -> Nastavenia -> Integrácie -> Platobná brána taktiež môžete nastaviť automatickú fakturáciu v prostredí GYMIFY. Po vykonaní rezervácie budú faktúry, resp. dobropisy odoslané na email prihláseného klienta v mene Vašej spoločnosti. Pokiaľ o automatickú fakturáciu nemáte záujem, môžete túto možnosť nechať blokovanú. V opačnom prípade si môžete všetky dokumenty vystavené v danom období stiahnuť na adrese Administrácia -> Online platby.

Každej udalosti vypísanej do kalendára je možné priraďovať trénerov, ktorí danú udalosť vedú a ktorí ju majú mať dostupnú v rámci svojho kalendára. Práve preto je v GYMIFY možné vytvárať trénerské účty, ktoré môžu byť naviazané na už existujúce manažérske účty. Vytvorenie nového trénera môžete začať kliknutím na tlačidlo Pridať trénera v sekcii Udalosti.

Pridanie prvého trénera

Ak chcete vytvoriť súkromného trénera, vyplňte informácie ako Meno a email, ak však chcete, aby mal Váš tréner prístup aj do správy rezervačného systému GYMIFY a Vašich klientov, použite tlačidlo Priradiť zamestnanecký účet v sekcii na obrázku nižšie.

Priradenie zamestnaneckého účtu trénerovi

Pri vytváraní nového trénera máte možnosť zakliknúť voľbu Zobrazovať osobný kalendár. Pokiaľ povolíte túto voľbu, trénerovi bude vytvorený samostatný kalendár výhradne s jeho udalosťami. Pri vytváraní zamestnaneckého účtu však stále môžete trénerovi povoliť aj prístup do globálneho kalendáru aj s udalosťami iných trénerov.

Rýchly TIP!

Zobrazovanie osobného kalendáru či priradenie zamestnaneckého účtu môžete nastaviť aj vopred vytvoreným trénerom. Stačí v sekcii Zamestnanci vytvoriť nový používateľský účet typu Manažér a priradiť ho zvolenému trénerovi.

crossmenuchevron-downarrow-up