Home / GYMIFY

Pokiaľ vaši klienti využívajú pre zaznamenávanie vstupov aplikáciu GYMIFY a nie čipové karty, môžu si v rámci aplikácie vyplniť a zobraziť verejný profil. V rámci verejného profilu klient zdieľa svoje meno, profilovú fotografiu a v prípade záujmu aj sociálne siete. Klienti tak môžu medzi sebou jednoducho interagovať a spoznať tak ostatných členov fitness centra. Týmto sa vo vašom fitness centre buduje komunita ktorá je spojená aj virtuálne a to aj vtedy, keď práve vo vašom gyme necvičia.

Verejné profily. sú dostupné len z aplikácie GYMIFY pre klientov stiahnuteľnej z Google Play alebo App Store ale aj na webových stránkach tejto aplikácie na adrese https://client.gymify.app

Rýchly TIP!

Klienti môžu verejné profily ostatných používateľov viedieť:

 • Na hlavnej obrazovke po prihlásení sa do aplikácie a zverejnení svojho profilu
 • Pri prihlasovaní sa na udalosť v rezervačnom systéme v ktorom môžu vidieť ostatných členov prihlásených na danú udalosť s verejným profilom

Klienti si zároveň vediea zobraziť a spoznať všetkých klientov vo svojom gyme s verejným profilom.

Pre zobrazenie verejných profilov či už na úvodnej obrazovke alebo v rezervačnom systému musí mať používateľ taktiež verejný profil. Je to vzájomný benefit ktorý je odomknutý len pre klientov, ktorí si sami svoj profil zverejnili.

Rýchly TIP!

Poskytnite vašim klientom lepší používateľský zážitok a informujte ich o možnosti zverejnenia svojho profilu.

Mobilná aplikácia slúži pre klientov vášho fitness centra. Je dostupná na stiahnutie pre používateľov Android na Google Play a pre používateľov iOS na Apple App Store. Po stiahnutí a inštalácií má klient možnosť:

 1. Vybrať si svoje fitness centrum a zaregistrovať svoj profil. Po úspešnej registrácii uvidíte nového klienta v zozname vašich klientov.
 2. Klienta zaregistruje z administrašného prostredia Majiteľ alebo Pracovník fitness centra. Klientovi následne pri poskytnutí emailu príde odkaz na prihlásenie sa do aplikácie.

V prípade že klient nechce poskytnúť svoj email obsluhe fitness centra, pracovník ho môže zaregistrovať len pomocou mena a priezviska. Po registrácii je klientovi vygenerované používateľské meno spolu s jednorázovým heslom pomocou ktorého sa klient môže do svojho profilu prihlásiť.

Rýchly TIP!
Registrácia nového klienta do fitness centra používajúcenho GYMIFY

Po úspešnej registrácii a prihlásení má klient možnosť rovno si nabiť permanentku pomocou ktorej následne môže pristupovať do fitness centra. Nabitie permanentky podľa nastavení športového centra môže vykonávať klient sám v rámci mobilnej aplikácie GYMIFY alebo nabitie permanentky vykonáva obsluha fitness centra.

Po úspešnom nabití prvej permanentky môže klient prvý krát zaznamenať svoj príchod "pípnutím" v mobilnej aplikácií overením polohy alebo načítaním QR kódu. Viac informácií ohľadom identifikácie klientov nájdete v článku Identifikácia klientov.

Vykonávate vo Vašom fitness centre s každým klientom podpisy zmlúv potrebných pre začatie trénovania alebo vytvorenia členstva? Potom určite rozumiete aká nákladná, neprehľadná a otravná je agenda okolo zmlúv, najmä pri ich narastajúcom počte.

Presuňte všetky náležitosti do GYMIFY. Pri využití funkcie zdieľaných dokumentov môžete klientom zdieľať zmluvy ale aj tréningové plány či iné súbory. V sekcii https://my.gymify.app/gym/administration/shared-documents nájdete možnosť nahrávania nových dokumentov, využitie úložiska ale aj všetky nahrané dokumenty.

Štandardne umožňujeme pri využívaní funkcie zdieľaných dokumentov využiť priestor o veľkosti 1 GB. Staré dokumenty potom môžete pokojne zo systému zmazať a uvoľniť tak miesto na zdieľanie nových.

Rýchly TIP!

Pridanie nových súborov

Pre pridanie nových dokumentov ktoré chcete zdieľať s klientmi kliknite alebo presuňte súbory do vstupu v pravej často obrazovky zobrazeného nižšie. V ľavej časti môžete taktiež vidieť aktuálne zaplnenie Vášho uložiska na GYMIFY.

Aktuálne zaplnenie kapacity úložiska na GYMIFY a nahrávanie nových dokumentov

Zdieľania a typy zdieľaní

Zdieľané dokumenty nemusia slúžiť iba pre podpisy zmlúv. Pri nastavení zdieľania dokumentov môžete zdieľať dokumenty všetkým klientom, vybraným klientom alebo klientom priradených do rôznych kategórií. Pri zdieľaní dokumentu je potrebné zvoliť názov ktorý je dôležitý aby klient vedel, čo vlastne ide podpisovať. Zároveň môžete klientovi doplniť aj krátky popis. Nakoniec môžete určiť, či vyžadujete podpis dokumentu alebo je zdieľanie len informatívneho charakteru. Všetky polia môžete vidieť na obrázku nižšie. Po vytvorení zdieľania ich uvidíte v spodnej časti formuláru.

Zdieľanie zmluvy vyžadujúcej podpis klientom podľa kategórií,

Jeden súbor môžete zdieľať aj viac krát napr. rôznym kategóriám klientov. Príklad: U dôchodcov alebo ZŤP potrebujete podpísať iné dokumenty ako u ostatných, viete ich teda zazdieľať do vytvorenej kategórie "ZŤP" do ktorej budú zahrnutí iba špecifickí klienti. Takto budete mať zabezpečené aj podpisy všetkých budúcich klientov nachádzajúcich sa v danej kategórii.

Rýchly TIP!

Pri dokumentoch u ktorých vyžadujete podpis je pre používanie aplikácie GYMIFY klientom nutné dané dokumenty najskôr podpísať. Pokiaľ dokumenty nie sú podpísané, nie je klientovi umožnené ani elementárna navigácia v aplikácii a je teda úplne znemožnené jej používanie až do podpisu dokumentov.

Zhrnutie

Zdieľané dokumenty nemusia slúžiť len na zdieľanie zmlúv potrebných na online podpis, ale aj rôznych propagačných materiálov, tréningových plánov, tipov, trikov a množsto iného. Nezabudnite na kategorizáciu klientov a zdieľanie príslušným klientom, pokiaľ nevyžadujete podpis od všetkých klientov. Dokumenty taktiež môžete zdieľať klientom aj samostatne.

Pri využití predaja produktov sa určite stretávate so situáciou, kedy pri predaji jednej položky potrebujete automaticky predať súvisiacu položku, ktorá má ale napr. inú sadzbu DPH. Bežným príkladom je predaj služby zálohy na fľašu alebo plechovku. Tá sa do košíku musí pridať pri predaji každého produktu ktorý je balený do fľaše alebo plechovky a môže sa ľahko stať, že na to váš zamestnanec zabudne. Nie však pri automatickom predaji prepojených položiek.

Vo Vašich produktoch GYMIFY namusíte nič dôležité meniť. U produktov pri ktorých vyžadujete automatický predaj prepojených produktov jednoducho nastavte všetky prepojené produkty. Na obrázku nižšie môžete vidieť nastavenie automatického predaja zálohy na fľaše v úprave požadovaného produktu.

Pridanie povinných prepojených produktov

Prepojené produkty nastavíte kliknutím na úpravu konkrétneho produktu v zozname produktov a služieb na adrese https://my.gymify.app/gym/warehouse/products

Rýchly TIP!
Náhľad automatického predaja prepojenýých položiek

Po úspešnom nastavení prepojených produktov Vám budú pri predaji automaticky zahrnuté do vystaveného účtu. Počítajú sa samozrejme aj počty predaných hlavných produktov a podľa toho sa v účte automaticky prepočítava počet predaných prepojených produktov.

Pri používaní predajov produktov a služieb spolu so skladovým hospodárstvom sa môže pri väčšom predaji produktov hodiť skener čiarových kódov pre rýchlejší predaj produktov. Tieto produkty stačí v akomkoľvek okne pre predaj (anonymný predaj, predaj klientovi, odčítanie z kreditu permanentky...) načítať pomocou ručného skeneru čiarových kódov.

Pozor! Systém GYMIFY dokáže rozpoznať iba ručné skenery čiarových kódov s funkciou emulácie klávesnice. Takéto skenery po načítaní čiarového kódu predajú informáciu o načítaní kódu formou vstupu na klávesnici. Automatické skenery s vlastným programom s GYMIFY fungovať nebudú.

Rýchly TIP!

Pre uloženie čiarového kódu k vytváranému alebo už vytvorenému produktu načítajte pomocou ručného skeneru čiarové kód po kliknutí do textového poľa Identifikácia (čiarový kód). Aktualizované informácie nezabudnite uložiť.

Ůprave existujúceho produktu s detailom na nastavenie čiarového kódu

Zároveň, pokiaľ ste tak ešte neurobili, prejdite na stránku Administrácia -> Nastavenia -> Fitness centrum a v sekcii Skladové hospodárstvo povoľte nastavenie "Povoliť rýchle čítanie čiarových kódov".

Nastavenia pre povolenie rýchleho čítania čiarovýých kódov

Po správnom nastavení môžete čítanie čiarových kódov overiť kliknutím na tlačidlo anonymného predaja, kde by ste v strede okna mali vidieť načítajúce sa okno s textom "Čaká sa na prečítanie čiarového kódu".

Načítanie čiarového kódu produktu pri predaji

Pokiaľ Vám nezobrazuje načítanie ako na obrázku vyššie, skúste do tohoto poľa opätovne kliknúť. Pravdepodobne ste medzičasom klikli na iné miesto a systém GYMIFY už nevie, že má začať rozpoznávať načítavanie čiarových kódov.

Rýchly TIP!

Pokiaľ je pre Vás lepšie čitateľné grafické zobrazenie, môžete si vyfiltrovať návštevnosť Vašich klientov spolu s predajnosťou jednotlivých vzorov permanentiek vo forme grafov v sekcii Grafy a prehľady. Podľa predplateného balíčku služieb sú majiteľovi fitness centra zobrazené informácie o:

 • Návštevnosti klientov v jednotlivé dni v zvolenom období
 • Všeobecné štatistiky vzhľadom k registrovaným klientom
 • Rozloženie návštevnosti klientov v jednotlivé dni a podľa pohlaví

Všetky informácie sú viazané k zvolenému obdobiu

Vzorové zobrazenie návštevnosti vo vlastnom zvolenom období

Pokiaľ v ľavom menu nevidíte sekciu Štatistiky, resp. Grafy a Prehľady, pravdepodobne nemáte aktivované príslušný balíček služieb, v ktorom dané informácie poskytujeme.

Rýchly TIP!

V sekcii Permanentky zase môžete nájsť predajnosť jednotlivých vzorov, celkové finančné štatistiky alebo obľúbenosť jednotlivých typov permanentiek.

Prehľad predajov jednotlivých typov permanentiek

Pokiaľ využívate Rezervačný systém GYMIFY, môžu Vám príjsť vhod štatistiky prítomnosti Vašich klientov na jedotlivých udalostiach. Tieto štatistiky môžete zobraziť globálne, pre všetkých klientov v sekcii Štatistiky -> Grafy a prehľady -> Udalosti. Zároveň máte dostupné štatistiky k jednotlivým klientom, u ktorých si môžete v zvolenom období vyfiltrovať prítomnosť na prihlásených udalostiach a celkové zisky za toto obdobie.

Štatistiky prítomnosti klienta v rezervačnom systéme

Tieto štatistiky máte možnosť zobraziť v klientovom profile v sekcii Štatistiky - Udalosti.

Ak Vás rovnako zaujímajú aj predaje u jednotlivých klientov, môžete si tieto štatistiky zobraziť rovnako v zvolenom období v sekcii Predaje v profile zvoleného klienta.

Všetky predaje evidované v rámci GYMIFY sú evidované a dostupné v seckii Predaje. Jednotlivé predaje sú ďalej rozdelené na produkty/služby a permanentky, ktoré majú v systéme samostatné miesto. Na tomto mieste môžete nájsť 3 rôzne kategórie:

Prehľad jednotlivých predajov

V kategórii Objednávky môžete nájsť vytvorené objednávky, ktoré sa môžu skladať z viacerých predaných produktov. Tie sú potom blišžie rozdelené v kategórii Produkty v ktorej sú bližšie definované jednotlivé predaje. Všetky predané permanentky sú taktiež definované v samostatnej kategórií nakoľko aj ich predaj je oddelený od predaja produktov a služieb.

Evidencia predajov produktov

Pri filtrovaní v sekcii Produkty a Permanentky je v pravom-hornom rohu možné exportovať tieto dáta do formátu .xlsx (Excel) pre ďalšie spracovanie. Zároveň je pri Produktoch možné v hornom filtri vybrať konkrétne zvolené produkty, ktorých predaje si chcete v zvolenom období zobraziť. Pre sumarizáciu, tieto dáta je možné filtrovať nasledovne:

 • Dátum od - do z predpripravených časových úsekov alebo podľa vlastných nastavení
 • Zamestnanec, ktorý daný predaj vykonal
 • Typ transakcie, ktorá bola na predaj použitá (štandardne hotovostnýý predaj alebo kreditná transakcia z klientského účtu)
 • Produkty, na ktoré chcete filter obmedziť (je možné iba v kategórii Produkty)

Pri každom predaji máte v prípade povolenia tlačenia dokladov dostupné tlačidlo Vytlačiť doklad, pri ktorom môžete zvoliť počet kópií a následne vytlačiť doklad.

Rýchly TIP!

Pokiaľ Vás zaujíma grafické zobrazenie dát v grafoch, prejdite si nasledujúce články.

Aplikáciu GYMIFY je okrem možnosti evidencie dochádzky klientov, rezervačného systému či sledovania štatistík možné využiť aj na propagáciu Vašej vlastnej značky a povedomia o Vašom gyme. Každý klient, ktorý má stiahnutú mobilnú aplikáciu GYMIFY uvidí Vami vytvorené propagácie na hlavnej ploche po prihlásení sa do aplikácie.

Novú propagáciu môžete vytvoriť v sekcii Marketing a komunikácia -> Propagácie v aplikácii GYMIFY.

Po prejdení do tejto sekcie máte možnosť vytvárať nové propagácie s

 • Názvom propagácie
 • Textom propagácie
 • URL adresou pre prechod na Váš web, eshop alebo soc. siete

Pri vytváraní propagácie s vlastným URL odkazom nezabudnite otestovať presmerovanie používateľov na správne miesto pomocou tlačidla Otestovať odkaz

Rýchly TIP!
Overenie správnosti presmerovania na vlastnú URL adresu

Všetky propragácie vedúce na Vami zvolenú URL adresu sú automaticky otvárané v novom okne predvoleného prehliadača používateľa aplikácie GYMIFY. Propagácie odporúčame využiť len ako komplementárny kanál pre informovanosť používateľov. Pre dôležité informácie alebo zmeny odporúčame využitie hromadného kontaktu klientov formou emailu alebo sms správ.

V rámci predplateného balíku služby GYMIFY môže byť majiteľovi umožnená hromadná komunikácia s registrovanými klientmi alebo zasielanie tzv. newslettera. Komunikácia je umožnená formou Emailu alebo SMS správ.

Pozor! Odosielanie SMS správ je v systéme dodatočne spoplatnené a aktuálnu cenu sa dozviete ešte pred osolaním SMS správ. Odosielanie hromadných emailov je v rámci ceny balíku zdarma.

Rýchly TIP!

Ako pri odosielaní SMS správ, tak pri hromadnom kontakte formou Emailovej komunikácie sú z dôvodu vyššej doručiteľnosti emailov používané servery GYMIFY a emailová adresa GYMIFY. Príjemca teda pri doručení SMS správy alebo Emailu dostane informácie o odosielateľovi ako o službe GYMIFY. V budúcnosti však plánujeme možnosť odpovede na Vami zvolenú emailovú adresu.

Vytvorenie novej hromadnej správy

Ak máte predplatený balíček služieb GYMIFY, ktorý poskytuje hromadnú komunikáciu, novú hromadné správu môžete vytvoriť v sekcii Marketing a komunikácia.

Vytvorenie novej hromadnej správy

V tomto rozhraní máte možnosť vytvoriť novú hromadnú správu a odoslať ju:

 • Formou Emailu (zdarma)
 • Formou SMS správy (dodatočne spoplatnené)
 • Formou Emailu aj SMS správy (dodatočne spoplatnené)

Zároveň je odoslanie možné obmedziť na Všetkých klientov, klientov s neaktívnou permanentkou, klientov prihlásených na konkrétnu udalosť v rezervačnom systéme alebo na klientov podľa vlastného výberu.

Pri odosielaní hromadnej správy formou emailu budú použité všetky pripravené polia a teda

 • Príjemcovia, ktorí budú označení ako skrytá kópia (a teda neuvidia ďalších príjemcov, ktorým bol daný email zaslaný)
 • Predmet
 • Text správy
 • Prílohy

Pri odosielaní správy formou SMS správy sú však v správe vykonané určité úpravy a navyše nie sú zasielané všetky pripravené polia. Pri odosielaní SMS správy sa odosiela nasledovné:

 • Ako odosielateľ SMS správy bude označená služba GYMIFY
 • Ako text správy bude systémom automaticky sformátovaný Text správy tak, aby neobsahoval diakritiku. "Takýto text správy" bude napr. automaticky transformovaný na "Takyto text spravy".
 • Ignorované bude pole Predmet podobne ako aj pole s prílohami.

Odosielanie hromadných správ klientom v rezervačnom systéme

Veľmi často môže nastať napr. situácia, kedy potrebujete hromadne kontaktovať iba klientov, ktorí sú prihlásení na konkrétnu udalosť. Týchto klientov môžete ľahko vyfiltrovať zobrazením konkrétnej udalosti v kalendári a kliknutím na tlačidlo "Odoslať hromadnú správu prihláseným"

Odoslanie hromadnej správy prihláseným klientom

Po kliknutí na túto voľbu Vám bude zobrazený obdobný náhľad, ako pri vytváraní newsletteru pre všetkých klientov. Príjemcami však budú len klienti, ktorí sa na danú udalosť prihlásili.

Email alebo SMS správa bude pochopiteľne odoslaná len klientom, ktorí majú vo svojom profile alebo v procese rezervácie zadanú emailovú adresu resp. tel. číslo. Platnosť emailovej adresy či reálnosť telefónneho čísla však zo strany GYMIFY nevieme zaručiť. Odporúčame preto primárne využitie dodatočne nespoplatnenej funkcie emailových správ.

Rýchly TIP!

Pokiaľ chcete využiť mobilnú aplikáciu GYMIFY pre Vašu propagáciu, prečítajte si ďalšie články nižšie.

Prepojenie Multisport v systéme GYMIFY prebieha v nastavení integrácie v rámci systému GYMIFY v sekcii Administrácia -> Integrácie. Nastavenie prebieha vložením príslušných kľúčov viď. Screen nižšie.

Pripojenie pomocou kľúčov služby Multisport

Aby sme vedeli po zaevidovaní vstupu na Multisport zaevidovať príslušnému klientovi vstup aj v GYMIFY, do našej databázy ukladáme ku klientovi informáciu o čísle jeho Multisport karty.

Tento úkon sa vykonáva jednorázovo a nie je dodatočne možné zobraziť číslo Multisport karty a navyše je podobne ako heslo skryté aj zo všetkých odpovedí v rámci komunikácie s GYMIFY API. V GYMIFY je možné opätovným načítaním a overením platnosti Multisport karty iba overiť, ku ktorému klientovi je daná Multisport karta priradená v systéme GYMIFY.

Nastavenie čísla karty Multisport

V GYMIFY je túto kartu možné z klientského profilu odstrániť alebo nastaviť novú.

Odstránenie karty Multisport z klientovho profilu v GYMIFY

GYMIFY dokáže identifikovať, či sa jedná o virtuálnu alebo fyzickú Multisport kartu a na základe toho identifikovať klienta v GYMIFY.

V GYMIFY nie je možné ručne zaevidovať vstup na Multisport bez načítania karty Multisport alebo virtuálneho identifikátora Multisport.

Klientovi je po priradení Multisport Karty v GYMIFY vytvorená fiktívna Multisport „permanentka“, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou evidovania vstupov GYMIFY.

Práca s Modulom Multisport

Po úspešnom pripojení je možné v ľavom menu spustiť modul Multisport viď. Screen nižšie. Po jeho spustení sú načítané informácie o pripojenom účte a príslušných službách

Zobrazenie modulu Multisport v aplikácii GYMIFY

Po úspešnej evidencii vstupu je zároveň vykonaná evidencia aj v rámci GYMIFY.

Testovanie platnosti Multisport Karty prebieha iba v systéme GYMIFY. Po kliknutí na tlačidlo „Otestovať platnosť karty“ sú zobrazené informácie priradenom klientovi v systéme GYMIFY.

Overenie pripojenia Multisport karty klientovi v GYMIFY

Po vybraní príslušnej služby a načítaní karty Multisport je v rámci GYMIFY používateľ oboznámený o evidencii vstupu

Úspešná evidencia vstupu klienta s Multisport kartou

V histórii vstupov je v tomto momente možné zobraziť z Multisport API informácie o posledných vstupoch aj o vstupoch, ktoré je možné zrušiť. Používateľ má možnosť v obmedzenom časovom intervale zrušiť daný vstup v Multisport.

História vstupov Multisport v protredí GYMIFY
Zrušenie vstupu Multisport v časovom limite

Po úspešnej evidencii v Multisport aj v GYMIFY sú používateľovi zobrazené informácie o danom vstupe spolu s Multisport identifikátorom vstupu.

Úspešná evidencia vstupu v hlavom prehľade GYMIFY

Pripojenie modulu Multisport do systému GYMIFY zjednodušuje prevádzkovateľovi športového centra evidenciu Multisport vstupov a zároveň sprehľadňuje správu už registrovaných klientov, ktorým môže jednoducho priradiť kartu Multisport.

crossmenuchevron-downarrow-up