Home / Vytvorenie a správa udalostí

Vytvorenie a správa udalostí

10.10.2022

Pre maximálne zjednodušenie správy Udalostí v rezervačnom systéme odporúčame, podobne ako pri permanentkách, vytvorenie vzorov udalostí. Vytvorenie nového vzoru je spolu so zdieľaním rezervačného systému a možnosťou pridania nového trénera dostupná v pravom-hornom rohu.

Možnosti zdieľania rezervačného systému, pridania nového trénera a vzoru udalosti

Vytvorenie vzoru udalosti

Vytvorenie vzoru je možné začať kliknutím na tlačidlo Pridať vzor, po ktorom sa následne zobrazí okno, v ktorom vyplníte všetky informácie viazané k Vašej udalosti. Pre bližšie pochopenie jednotlivých parametrov sme pre Vás vybrali tie, ktoré nemusia byť na prvý pohľad úplne zrejmé.

 • Cenové alternatívy - Pokiaľ máte udalosť, u ktorej potrebujete meniť cenu napr. na základe ponúkaných služieb alebo iných parametrov, odporúčame k základnej cene pridať cenové alternatívy, ktoré klienti pri prihlasovaní môžu zvoliť.
 • Čas udalosti je primárny čas, v ktorý by sa udalosť mala odohrávať. Pri použití automatických opakovačov však samozrejme tento čas môžete zmeniť, či pridať viacero časov.
 • Pri vytváraní udalosti môžete povoliť, zakázať alebo označiť pole Telefónne číslo ako voliteľné.
 • Pokiaľ umožníte klientom prihlasovanie sa pomocou Permanentiek vytvorených v GYMIFY, prihlasovanie je možné ombedziť na konkrétne vzory alebo na všetky kreditné permanentky. Ak sa pritom budú klienti z aplikácie GYMIFY prihlasovať pomocou povolenej permanentky, automaticky im z nej bude odčítaný príslušný kredit.
 • Pri vytváraní je možné nastaviť Rôzne deadliny
  • Deadline na odhlásenie - Klienti sa po uplynutí tohoto deadlinu nebudú môcť viac z udalosti odhlásiť.
  • Deadline na prihlásenie - Po uplyutí deadlinu na prihlásenie nebude viac umožnené klientom sa prihlasovať. Vhodné napríklad, ak potrebujete pred začatím udalosti pripraviť prostredie pre vopred určený počet účastníkov.
  • Priorita v rezervačnom systéme - Pomocou tohoto deadlinu môžete prioritizovať Vašich verných klientov. Pri nastavení priority pre všetkých klientov sa do uplynutia deadlinu budú môcť prihlasovať iba klienti pomocou aplikácie GYMIFY, pri zvolelení klientov s označenou prioritou bude prioritné prihlasovanie umožnené iba klientom, ktorým ste toto nastavenie vopred povolili.
 • Maximálny počet extra osôb - pokiaľ chcete umožniť prihlasujúcemu sa prihlásiť viacerých účastníkov, zvoľte maximálny počet osôb, ktoré si so sebou môže vziať.

Neodporúčame vytvárať cenové alternatívy pre Viacerých klientov, môžete namiesto toho pri vytváraní udalostí nastaviť maximálny počet extra osôb, ktoré môže prihlasujúci prihlásiť k sebe.

Rýchly TIP!

Po vytvorení vzoru udalosti bude jej miniatúra uložená v ľavej časti kalendáru.

Vytvorené vzory udalostí

Vypísanie udalosti zo vzoru alebo vytvorenie jednorázovej udalosti

Po vytvorení vzorov ich môžete vypísať jednoducho pretiahnutím udalosti na kalendár, pokiaľ však pracujete so systémom GYMIFY v menšom zariadení, vystačíte si aj kliknutím na príslušný deň v kalendári. Po kliknutí máte možnosť pridať do daného dňa zo vzoru, alebo vytvoriť vlastnú udalosť. V prípade vytvorenia novej udalosti budete mať k dispozícií rovnaké možnosti, ako pri vytváraní vzoru. Pri pridaní udalosti zo vzoru však už budete mať pripravené všetky parametre, ktoré ste si vo svojom vzore nastavili.

Pri vytváraní vzorov alebo jednotlivých udalostí máte možnosť označiť trénera, ktorý danú udalosť vedie a pre zjednodušenie vypisovania udalostí môžete pripraveným vzorom vytvoriť automatické opakovače. V ďalších článkoch sa budeme venovať práve Vytvoreniu automatických opakovačov a Vytvoreniu a správe trénerov.

Pokračovať v čítaní...

crossmenuchevron-downarrow-up