• English
 • Home / Zmena karty / stratená karta

  Zmena karty / stratená karta

  04.05.2022

  V prípade mylného zavedenia karty pri registrácii alebo straty karty môžete klientovi jednoducho kartu odstrániť či zmeniť. Každý klient musí mať identické číslo karty v rámci jedného fitness centra. V GYMIFY rozlišujeme Číslo karty, ktoré môže byť vytlačené na karte a "interné" číslo karty, ktoré vie čítať čítačka čipových kariet.

  Na čipové karty dodávané systémom GYMIFY nie je povinné potláčať číslovanie, no výrazne dokáže zjednodušiť či zrýchliť identifikáciu kariet.

  Nastavenie novej čipovej karty

  Pokiaľ ste zistili, že má klient zle navedené číslo karty, môžete kartu jednoducho zmeniť rozkliknutím profilu daného klienta v sekcii Číslo členskej karty. Pokiaľ má klient zadané aj vizuálne číslo vytlačené na karte, môžete číslo zmeniť vo stupe popísanom nižšie.

  Nastavenie novej karty

  V dialógovom okne pre nastavenie/zmenu karty systém čaká na načítanie novej čipovej karty pomocou tabletu. Po vykonaní pípnutia je číslo karty zapamätané a v prípade potlače číslovania na čipových kartách je potrebné zmeniť/skontrolovať, či číslo na karte sedí s číslom uvedeným v systéme.

  Pokiaľ zistíte že pri pípnutí kartou registrovanou na klienta systém vykonáva pípnutie iného klienta, je potrebné znovu nastaviť práve čipové číslo karty! Odporúčame preto obom klientom kartu odstrániť a následne priradiť správe údaje.

  Rýchly TIP!

  Odstránenie karty

  V prípade straty karty alebo odovzania karty bez odstránenia profilu klienta môžete kartu uvoľniť pre ďalšie použitie zobrazením profilu klienta a kliknutím na tlačidlo Odstrániť kartu. V prípade odstránenia profilu klienta je karta, ktorú mal klient priradenú automaticky uvoľnená pre ďalšie použitie.

  Odstránenie karty

  Či má klient priradenú kartu môžete rýchlo odsledovať v zozname klientov. Zelený piktogram karty značí, že je karta správne načítaná. Zelený piktogram telefónu značí, že klient využíva mobilnú aplikáciu GYMIFY.

  Rýchly TIP!

  crossmenuchevron-downarrow-up