Home / Pripojenie služby Multisport

Pripojenie služby Multisport

12.10.2022

Prepojenie Multisport v systéme GYMIFY prebieha v nastavení integrácie v rámci systému GYMIFY v sekcii Administrácia -> Integrácie. Nastavenie prebieha vložením príslušných kľúčov viď. Screen nižšie.

Pripojenie pomocou kľúčov služby Multisport

Aby sme vedeli po zaevidovaní vstupu na Multisport zaevidovať príslušnému klientovi vstup aj v GYMIFY, do našej databázy ukladáme ku klientovi informáciu o čísle jeho Multisport karty.

Tento úkon sa vykonáva jednorázovo a nie je dodatočne možné zobraziť číslo Multisport karty a navyše je podobne ako heslo skryté aj zo všetkých odpovedí v rámci komunikácie s GYMIFY API. V GYMIFY je možné opätovným načítaním a overením platnosti Multisport karty iba overiť, ku ktorému klientovi je daná Multisport karta priradená v systéme GYMIFY.

Nastavenie čísla karty Multisport

V GYMIFY je túto kartu možné z klientského profilu odstrániť alebo nastaviť novú.

Odstránenie karty Multisport z klientovho profilu v GYMIFY

GYMIFY dokáže identifikovať, či sa jedná o virtuálnu alebo fyzickú Multisport kartu a na základe toho identifikovať klienta v GYMIFY.

V GYMIFY nie je možné ručne zaevidovať vstup na Multisport bez načítania karty Multisport alebo virtuálneho identifikátora Multisport.

Klientovi je po priradení Multisport Karty v GYMIFY vytvorená fiktívna Multisport „permanentka“, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou evidovania vstupov GYMIFY.

Práca s Modulom Multisport

Po úspešnom pripojení je možné v ľavom menu spustiť modul Multisport viď. Screen nižšie. Po jeho spustení sú načítané informácie o pripojenom účte a príslušných službách

Zobrazenie modulu Multisport v aplikácii GYMIFY

Po úspešnej evidencii vstupu je zároveň vykonaná evidencia aj v rámci GYMIFY.

Testovanie platnosti Multisport Karty prebieha iba v systéme GYMIFY. Po kliknutí na tlačidlo „Otestovať platnosť karty“ sú zobrazené informácie priradenom klientovi v systéme GYMIFY.

Overenie pripojenia Multisport karty klientovi v GYMIFY

Po vybraní príslušnej služby a načítaní karty Multisport je v rámci GYMIFY používateľ oboznámený o evidencii vstupu

Úspešná evidencia vstupu klienta s Multisport kartou

V histórii vstupov je v tomto momente možné zobraziť z Multisport API informácie o posledných vstupoch aj o vstupoch, ktoré je možné zrušiť. Používateľ má možnosť v obmedzenom časovom intervale zrušiť daný vstup v Multisport.

História vstupov Multisport v protredí GYMIFY
Zrušenie vstupu Multisport v časovom limite

Po úspešnej evidencii v Multisport aj v GYMIFY sú používateľovi zobrazené informácie o danom vstupe spolu s Multisport identifikátorom vstupu.

Úspešná evidencia vstupu v hlavom prehľade GYMIFY

Pripojenie modulu Multisport do systému GYMIFY zjednodušuje prevádzkovateľovi športového centra evidenciu Multisport vstupov a zároveň sprehľadňuje správu už registrovaných klientov, ktorým môže jednoducho priradiť kartu Multisport.

Pokračovať v čítaní...

crossmenuchevron-downarrow-up