Home / Predaj produktov

Predaj produktov

04.05.2022

Pri predaji produktov a služieb v rámci GYMIFY rozlišujeme predaj členstiev (permanentiek) a predaj ostatých produktov a služieb. Predaj permanentiek je od bežného predaja produktov a služieb oddelený kvôli množstvu funkcií, ktoré sú na funkcionalitu permanentiek naviazané.

Tento návod predpokladá, že už máte v systéme vytvorené položky (prodkty/služby) ktoré budete predávať. Pokiaľ neviete ako na to, pozrite sa na článok Ako vytvárať produkty.

Pre nastavenie predaja, čítania čiarových kódov či rýchleho tlačenia dokladov prejdite do Administrácia -> Nastavenia -> Fitness centrum pod sekciu Skladové hospodárstvo a vykonajte príslušné nastavenia odpovedajúce Vášmu fitness centru.

Rýchly TIP!

Anonymný predaj

Najrýchlejším spôsobom predaja položiek je pomocou tlačidla rýchleho predaja (Vystaviť jednorázový účet) ktoré sa nachádza v ľavom menu.

Tlačidlo rýchleho predaja

Po rozkliknutí sa Vám zobrazí okno s najčastejšie predávanými položkami a filtrom pre pridávanie nových položiek. Podľa nastavení fitness centra máte možnosť po vyplnení účtu položkami účet Uzavrieť alebo ho uzavrieť s následnou tlačou.

Jednorázový účet GYMIFY

Tlačidlo Uložiť a vytlačiť doklad v prípade napojenia služby Dotykačka zaeviduje tržbu (Ekasa | EET) a v prípade, že nemáte napojenú Dotykačku Vám spustí nové okno s náhľadom dokladu pre tlač.

Rýchly TIP!

Otvorenie účtu pomocou správy skriniek

Pokiaľ využívate správu skriniek v rámci GYMIFY, určite ste si všimli že klientom ktorí sú registrovaní je automaticky otvorený účet pod príslušným číslom skrinky, ktorú majú priradenú. Obdobne však viete spravovať aj účty klientov ktorí nie sú registrovaní v GYMIFY ale prišli si zacvičiť jednorázovo.

Pre odblokovanie tejto funkciu je nutné ju povoliť v nastaveniach fitness centra v sekcii Všeobecné nastavenia - Skladové hospodárstvo - "Automaticky otvoriť účet pri obsadení skrinky".

Následne je po obsadení skrinky automaticky otvorený účet do ktorého viete pridávať položky až do uvoľnenia skrinky.

Úprava účtu viazaného k obsadenej skrinke

Po uvoľnení skrinky bude účet automaticky uzavretý spôsobom nastaveným pri nastavení otvoreného účtu.

Pozor, tento účet nie je viazaný k žiadnemu evidovanému klientovi a môže byť uzavretý len uvoľnením príslušného čísla skrinky, pod ktorou bol účet otvorený.

Rýchly TIP!

Predaj klientom

Predaj produktov viazaných k registrovaným klientom je možné vykonať hneď niekoľkými spôsobmi podľa aktuálnych požiadaviek a pozície v systéme. V zásade môžeme možnosti rozdeliť na

  • Automatické otvorenie účtu pri "pípnutí" klienta
  • Ručné otvorenie účtu
  • Rýchly predaj a uzatvorenie účtu
  • Predaj z kreditnej permanentky klienta

Pri každom predaji ji otvorené takmer identické okno ako pre anonymnom predaji, v hornej časti okna je však uvedené meno klienta, prípadne permanentka, ktorá má byť na odčítanie použitá.

Cielený predaj klientovi

Automatické otvorenie účtu pri "pípnutí" klienta

Každému klientovi, ktorý má zaevidovaný príchod je automaticky otvorený účet, ktorý je po jeho odchode automaticky ozavretý. Nemusíte sa tak obávať, že by položky ostali visieť v otvorenom účte. Do otvoreného účtu pípnutého klienta sa môžete dostať z profilu klienta, alebo z hlavnej obrazovky a zoznamu pípnutí.

Úprava účtu pípnutého klienta

Ručné otvorenie účtu

Ak z nejakého dôvodu potrebujete klientovi otvoriť účet, no postupne do neho pridávať ďalšie položky, či uzavrieť ho až neskôr, otvorenie môžete vykonať v sekcii Otvorené účty v hlavnom sub-menu.

Otvorené účty

V otvorených účtoch máte možnosť ručne otvoriť a uzavrieť účty Vašim klientom, no v zozname sú dostupné aj automaticky otvorené účty klientov vo fitness centre.

Pokiaľ nevykonávate predaj z kreditu klientovej permanentky, v niektorých prípadoch je cielený predaj takmer identický s anonymným. Pokiaľ však chcete zbierať dôležité dáta a zistiť, koľko a za čo u Vás klienti utrácajú, cielený predaj klientom je neoddeliteľným pomocníkom.

Rýchly TIP!

Rýchly predaj a uzatvorenie účtu

Pre jednorázový rýchly predaj viazaný k vybranému klientovi môžete predaj vyvolať kliknutím na ikonu

v zozname všetkých klientov alebo na identickú ikonu v profile klienta.

Predaj z kreditnej permanentky klienta

Posledným spôsobom pre vykonanie predaja je odčítanie z kreditnej permanentky, ktorú môže mať klient nabitú. Predaj z kreditnej permanentka vyvoláte zobrazením všetkých permanentiek požadovaného klienta v zozname klientov alebo v klientovom profile a kliknutím na tlačidlo Upraviť zostatok.

Upravenie zostatku permanentky

Po kliknutí v zobrazenom okne prejdite na záložku Upraviť pomocou položiek, kde už bude zobrazené známe okno s výberom položiek.

Úprava kreditu pomocou položiek

S predajom položiek sú systémovo vykonávané na pozadí rôzne udalosti. Pri zvolení Platby v hotovosti ako platobnej metódy je napr. zostatok hotovosti evidovaný v pokladni. Práca so stavom hotovosti na pokladni bude popísaná v ďalšom článku.

Pokračovať v čítaní...

crossmenuchevron-downarrow-up